29 maart 2019

CleVR is op 3, 4 en 5 april aanwezig tijdens het NVvP Voorjaarscongres 2019 met als thema 'Psychiatrie van de Toekomst'. Gedurende die dagen kunnen de congresgangers kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gevalideerde dynamisch interactieve Virtual Reality (CGT) software. CleVR is te vinden bij de stand van GGZ Noord Holland Noord.

Link

13 april 2019

Masterclass Virtual Reality en CGT Hoe gebruik je VR bij cognitieve gedragstherapie?

Als behandelaar van psychische stoornissen wil je goede zorg leveren. Virtual Reality (VR) kan je daarbij helpen. Met behulp van VR neem je vanuit de veiligheid van de behandelkamer, de cliënt mee in gesimuleerde werelden. Hierin kan hij veilig en op eigen tempo leren. Wil je weten wat belangrijk is voor implementatie van VR in jouw organisatie? Wil je VR ervaren en leren toepassen?

Link

29 november 2018

CleVR is, op uitnodiging van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ, met een stand aanwezig op het Congres Basis GGZ 2018

Link

2 oktober 2018

Oratie Prof. Dr. Wim Veling
Op dinsdag 2 oktober 2018 in het UMC te Groningen. Aansluitend zal Wim Veling, (adjunct)hoogleraar Psychiatrie, zijn oratie uitspreken in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen E.e.a. wordt voorafgegaan door de Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose ‘Us and Them – de sociale context van psychose’

Link

22 september 2018

CleVR is, op uitnodiging van de Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF Stichting), met een stand aanwezig op het Jubileumcongres 50 jaar ADF: Open over angst, open over dwang.

Met de door CleVR, samen met diverse Nederlandse Universiteiten, ontwikkelde Virtual Reality (VR)-werelden kunnen patiënten moeilijk situaties opzoeken. Onder begeleiding van de behandelaar en in de veiligheid en privacy van de spreekkamer stappen zij de ‘onveilige wereld' in. De behandelaar kan meekijken in de virtuele situatie en deze waar nodig aanpassen. Situaties kunnen bijvoorbeeld herhaald worden of steeds moeilijk worden gemaakt. Ook is het mogelijk om met virtuele personen een gesprek te voeren. De behandelaar kan direct inspelen op de reactie van de patiënt. Al weet deze dat het niet echt is, de patiënt heeft het voor zijn gevoel wel écht gedaan.

Elsbeth Zandee, GZ psycholoog bij GGZ Delfland, zal een lezing verzorgen over haar behandelervaringen met VR onder de titel 'de kracht van beelden op gevoelens en denkpatronen, het gebruik van Virtual Reality bij de behandeling van angststoornissen'.

Link

24 mei 2018

Samen met Saskia Nijman, Promovenda & Onderzoekscoördinator, GGZ Drenthe geeft Guntur Sandino, CEO van CleVR B.V. een interactieve workshop met de titel ‘Virtual Reality, ga je angsten te lijf via een avatar’. Dit alles in het kader van het Silver Bullets Congres 2018 georganiseerd door de Zeeuwse Gronden ‘psychiatrie thuis in de samenleving’ op 24 mei a.s.

Link

Kamerbrief over voortgang e-health en zorgvernieuwing (2018)

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van e-health en de vernieuwing van de zorg. O.a. pagina 8 wordt expliciet aandacht gegeven aan de samenwerking tussen GGZ Delfland en CleVR als het gaat om het verder ontwikkelen van VR-CGT bij het effectief behandelen van diverse psychische stoornissen.

Link

7 april 2018

Zaterdag 7 april is CleVR, op uitnodiging van de Landelijke Huisartsen Vereniging, met een stand aanwezig bij het Innovatieplein van de Vereniging. Dit alles in het kader van de Huisartsbeurs 2018. Recentelijk heeft Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ingediende aanvraag voor een innovatieve zorgprestatie Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie (VR-CGT) in het kader van de beleidsregel 'Innovatie voor kleinschalige experimenten’ gehonoreerd. VR-CGT wordt vergoed. Huisartsen en praktijkondersteuners krijgen de kans om kennis te maken met onze gevalideerde dynamisch interactieve software voor het behandelen van psychische stoornissen.

Link

GGZ Nederland (2018)

Innovatie uitgelicht: GGZ Delfland gaat samenwerking aan met VR ontwikkelaar

Link