Producten

CleVR is actief op het kruispunt van psychologie en techniek

CleVR is ontstaan uit een eerdere onderzoekssamenwerking tussen de TU Delft (Interactive Intelligence Group) en de UvA (Klinische Psychologie). In directe co-creatie met onderzoekers van diverse universiteiten, GGZ-instellingen, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Forensische Psychiatrie en Overheidsinstellingen ontwerpt CleVR dynamische interactieve virtuele sociale werelden ten behoeve van effectieve gedragsverandering, bekend onder de naam Virtual Reality Exposure Therapy (VRET).

De door CleVR ontwikkelde virtuele omgevingen zijn niet alleen interactief, maar ook dynamisch. Dit houdt in dat het gedrag van de deelnemer bepaalt welke gebeurtenissen er binnen een virtuele wereld gaan plaatsvinden. Zo activeert ‘correct gedrag’ van een deelnemer andere reacties binnen de virtuele wereld dan ‘incorrect gedrag’.

Dankzij de uitgebreide ervaring en het grote netwerk van CleVR kan CleVR diverse uitdagingen in de huidige behandelpraktijk goed omzetten naar oplossingen in Virtual Reality, waarbij de focus ligt op resultaten met een hogere kwaliteit (effectievere interventie) en kostenbesparing (efficiëntere aanpak).


Evidence-based Virtual Reality binnen de GGZ

CleVR heeft zich sinds 2010 ook ontwikkeld tot marktleider op het gebied van evidence-based Virtual Reality-toepassingen binnen de GGZ in Nederland. Dit succes is te danken aan de nauwe samenwerking tussen CleVR en de co-creatie partners.


Opslag op DBC dankzij zorgprestatie NZA

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de innovatieve zorgprestatie aanvraag ‘Virtual reality cognitieve gedragstherapie’ (VR-CGT) in het kader van de beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’ (BR/REG-17163) gehonoreerd. Het registratienummer van het experiment is EI-379.

De aanvraag richting de NZa was, in samenwerking met CleVR, ingediend door de Zorgverzekeraar DSW samen met GGZ Delfland.

Voor zorginstellingen, die gebruik wensen te maken van gevalideerde dynamische interactieve Virtual Reality (VR-CGT), houdt de honorering in dat deze een opslag kunnen declareren naast de bestaande (reguliere) dbc. Deze opslag komt tegemoet aan de aanloop- en doorlopende kosten die gemaakt worden voor de aanschaf en onderhoud van de hardware, de software en ten behoeve van scholing.

Vanaf 1 februari 2018 is het voor zorginstellingen mogelijk om een aansluitovereenkomst aan te gaan met de zorgverzekeraars die zich gecommitteerd hebben aan de NZa aanvraag VR-CGT.

De scholing VR-CGT zal worden verzorgd door Stichting Cognitie en Psychose en het UMCG Universitair Centrum Psychiatrie. Aanmelden is mogelijk via de website van VRmentalhealth tabblad ‘trainingen’

De zorgprestatie is niet van toepassing bij interventies waarbij gebruik gemaakt wordt interactieve Virtual Reality. Zo zijn bijvoorbeeld 360 graden video’s expliciet uitgesloten binnen de door de NZa gehonoreerde zorgprestatieaanvraag VR-CGT. Het gaat binnen de aanvraag om VR-CGT software met een dynamisch interactief karakter.


Een nieuw gebruiksvriendelijk softwareplatform

Naast een nieuw softwareplatform ontwikkelde CleVR een volledig nieuwe ‘gebruikersinterface’, het bedieningspaneel voor de behandelaar. Eerdere feedback van gebruikers, ontvangen gedurende wetenschappelijke onderzoeken, zijn hierin verwerkt.

Dankzij de aanpassingen is de gebruikersinterface gebruiksvriendelijk van opzet en biedt het de behandelaar de mogelijkheid om het VR-systeem op een intuïtieve wijze te bedienen zodat deze zich volledig kan concentreren op de cliënt. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe gebruikersinterface beschikbaar is voor mobiele apparaten zoals tablets.


Mobiele Virtual Reality-apparatuur

Onze VR-systemen zijn mobiel waardoor behandelingen los van tijd en plaats kunnen plaatsvinden. Het VR-systeem is eenvoudig te (de)monteren. De diverse kabels en bijbehorende ingangen zijn gelabeld. Het VR-systeem wordt in een robuuste rolkoffer geleverd.


Producten van CleVR

De producten van CleVR bestaan uit het samenstellen van hardware op maat, service & support, training op locatie, het ontwikkelen van software op maat en het vermarkten van softwarelicenties.

Softwarelicenties
VRET-P (2018)
CARp


(Mobiele) hardware op maat

Het VR-CGT systeem is mobiel en kan binnen 15 minuten worden opgebouwd. Het gebruiksvriendelijke VR-systeem is samengesteld uit twee mobiele computers (Touch laptop en Gaming laptop), VR-bril, microfoon en additionele onderdelen. CleVR heeft vooraf alle kabels en ingangen duidelijk gelabeld. Het VR-systeem zelfstandig opbouwen hoeft in principe geen problemen op te leveren. Indien noodzakelijk staat de CleVR helpdesk klaar om de gebruiker direct telefonisch van dienst te zijn. De CleVR helpdesk staat klaar om alle vragen te beantwoorden en eventuele technische uitdagingen zo spoedig mogelijk op te lossen.De foto toont een cliënt/deelnemer (links) en behandelaar/trainer (rechts) die het systeem bediend en de stem van het virtuele personage inspreekt. De behandelaar kan de emotie en het gedrag van het virtueel personage met behulp van het gebruiksvriendelijk bedieningspaneel op maat aansturen.


Service & Support

CleVR biedt zorginstellingen servicecontracten aan die jaarlijks worden verlengd. Met behulp van het servicecontract schaft de gebruiker 24 uur service op jaarbasis aan. Deze service geldt zowel voor onze telefonische helpdesk als service op locatie. Alle hardware, aangeschaft bij derde partijen, heeft een standaardgarantie van één jaar.


Training

CleVR biedt bij elke levering van een eerste VR-CGT systeem op locatie standaard een gebruikerstraining aan. Deze training is onmisbaar om vanaf het eerste moment praktisch met een VR-CGT systeem te kunnen behandelen. De duur van de training is één dagdeel en duurt ongeveer vier uur. Reeds getrainde behandelaren kunnen daarna intern de vervolgtrainingen aan andere behandelaren verzorgen. Indien gewenst kan CleVR bij vervolgopleidingen een rol spelen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.


Software op maat

Doorlopend ontwikkelt CleVR, in co-creatie met onderzoekers en op basis van feedback van onze gebruikers, nieuwe dynamische interactieve VR-applicaties. Met behulp van een VR-bril maakt de gebruiker kennis met diverse realistische dynamische interactieve sociale werelden. Het zijn deze werelden die de basis vormen van de VR-CGT behandeling. Samen met de behandelaar gaat de cliënt ‘ontdekken’ onder welke voorwaarden bepaalde gedachten en gedragingen vorm en inhoud krijgen. Dynamische interactieve Virtual Reality heeft dan ook een sterke invloed op onze hersenen en beïnvloeden daarmee sterk onze gevoelens en ook denkpatronen. Uit diverse wetenschappelijke VR-onderzoeken is naar gekomen dat het gebruik van een VR-bril voor een hogere betrokkenheid (‘immersiveness’) zorgt dan alleen een interactie met een VR-omgeving op een 2D beeldscherm.

CleVR heeft veel ervaring met het ontwikkelen van maatwerksoftware. Deze dienen als basis voor diverse wetenschappelijke onderzoeken waarbinnen het gebruik van dynamische interactieve Virtual Reality een belangrijke rol speelt. De ontwikkeltrajecten die wij met onze partners aangaan zijn iteratief van karakter. Deze werkwijze levert zowel onze partners als onszelf lopende het ontwikkelproces nieuwe inzichten op en vinden er, om die reden, lopende het ontwikkeltraject doorlopend aanpassingen plaats.

Dankzij deze werkwijze is er doorlopend ruimte om de kwaliteit verder te verhogen, flexibel te reageren en ruimte te houden voor ‘trial & error’. Nieuwe items die in de software geïmplementeerd dienen te worden kunnen op deze wijze eenvoudig worden meengenomen. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat de communicatie tussen de partners volledig transparant is. Op vast overeengekomen intervalmomenten informeert CleVR haar opdrachtgevers over de voortgang van het ontwikkelproces.


Scholing VR-CGT

Voor psychologen en psychiaters die VR-psychose behandelingen willen gaan uitvoeren komt in het voorjaar van 2018 een training beschikbaar. Om deze training te kunnen volgen is enige ervaring met cognitieve gedragstherapie nodig. De training wordt georganiseerd door Cognitie en Psychose en het UMCG Universitair Centrum Psychiatrie. Meer informatie volgt binnenkort. Men kan zich alvast voorinschrijven via de link.


Prijzen en condities

Neem contact op met CleVR voor een offerte op maat.


Softwarelicentie


Softwarelicentie VRET-P (2018) – Virtual Reality Exposure Therapy voor Psychose (2018)

De Virtual Reality applicatie VRET-P (2018) is een update op de VRET-P applicatie die eerder werd gebruikt tijdens de Randomized Controlled Trial (RCT) met de titel: 'The effect of Virtual Reality Exposure Therapy on social participation in people with psychotic disorder (VRET-P)’. Projectleider van deze uitermate succesvolle RCT was Prof. Dr. Mark van der Gaag (VU), hoofdonderzoeker was Dr. Wim Veling (UMCG/UCP) en promovenda was Drs. Roos Pot-Kolder. Deze evidence-based interventie met Virtual Reality (VR) is beter bekend onder de huidige naam VR-CGT. De uitkomstenmaten van bovenstaande RCT zijn februari 2018 gepubliceerd in de Lancet Psychiatrie.

Om de implementatie van VRET-P verder te faciliteren is er een speciaal VR-CGT behandelprotocol ontwikkeld. Neem contact op met CleVR voor aanvullende informatie over de training en het behandelprotocol


Dynamische virtuele werelden

De behandelaar heeft binnen de VRET-P applicatie de beschikking over diverse dynamische interactieve virtuele werelden. Deze kan daarmee een grote variatie aan alledaagse (sociale) scenario’s inladen als exposure. De behandelaar kan de complexiteit van de scenario’s gecontroleerd gradueel opbouwen dan wel afbouwen en geheel op maat aan de cliënt aanbieden. De virtuele werelden zijn niet alleen interactief van aard, maar ook erg dynamisch.

Interactief omdat diverse situaties direct reageren op het gedrag van de cliënt. Dynamisch omdat de behandelaar op ieder moment veranderingen kan introduceren binnen de virtuele omgeving. Hierdoor is elke exposuresessie een sessie op maat, volledig gericht op de werkelijke behoeftes van zowel de cliënt als de behandelaar. In tegenstelling tot reguliere games en het gebruik van Virtual Reality met 360 graden filmmateriaal is binnen de dynamische interactieve virtuele omgevingen van CleVR niets gescript, het is maatwerk!


Exposure op maat

Een voorbeeld van het dynamische karakter van de VRET-P applicatie is het opvoeren van de drukte binnen een virtuele wereld door meer virtuele personages toe te voegen. Verder is het mogelijk binnen de virtuele personages de man/vrouw- verhouding en de etniciteit te veranderen. Verder kan met behulp van de vernieuwde VRET-P gebruikersinterface realistische uitdrukkingen en gedragingen van virtuele personages worden aangestuurd. Dit alles geeft de behandelaar de mogelijkheid om een VR-CGT sessie op maat aan te bieden. Deze krijgt daardoor de mogelijkheid om in de privacy en geborgenheid van de behandelkamer beter inzicht te krijgen onder welke voorwaarden bepaalde gedachten en gedragingen zich ontwikkelen. De behandelaar kan daarbij meekijken in wat de cliënt ziet en daarbij voelt. Normaal in het dagelijkse verkeer is de behandelaar daar niet bij aanwezig, nu wel. Het stellen van een betere anamnese behoord hiermee tot de mogelijkheden.

Binnen de reguliere CGT-behandelingen krijgt de cliënt vaak huiswerkopdrachten mee en is de behandelaar niet aanwezig bij de exposure. Dankzij VR-CGT is de behandelaar in staat om ‘de straat in de behandelkamer te halen’ en samen met de cliënt belastende situaties aan te gaan en direct bespreekbaar te maken. De therapeut houdt daarbij te allen tijde volledige controle over de situatie.


VR-CGT: aanvulling op cognitieve gedragstherapie

VR-CGT is een belangrijke aanvulling op bestaande vormen van cognitieve gedragstherapie, waarbij mensen leren om negatieve gedachten te veranderen en te oefenen met situaties die angst veroorzaken. Mensen met een psychose zijn vaak erg achterdochtig. Zij kunnen oogcontact met een vreemdeling als een bedreiging ervaren en veronderstellen dat ze het onderwerp zijn van de gesprekken van andere mensen. In extreme gevallen kunnen ze zelfs denken dat mensen tegen hen samenzweren of hen volgen. Het is niet eenvoudig om hen over te halen de straat op te gaan om zelf te oefenen. Met ondersteuning van dynamische interactieve Virtual Reality (VR-CGT) krijgen patiënten de mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan een bepaalde situatie en omgeving. Het doel is dat de cliënt minder angstig wordt en leert omgaan met zijn/haar gevoelens. Zo zal de cliënt uiteindelijk niet langer de behoefte voelen om sociale situaties te vermijden. Onze VR-CGT systemen zijn mobiel, wat behandeling los van tijd en plaats mogelijk maakt. Om die reden worden VR-CGT systemen recentelijk ook ‘in de wijk’ gebruikt door diverse FACT-teams. Het VR-CGT systeem is vrij eenvoudig te (de)monteren en te verplaatsen in een robuuste rolkoffer.


Softwarelicentie CARp -VR - CleVR Active Roleplaying program in Virtual Reality -

CleVR heeft dynamische interactieve Virtual Reality software ontwikkeld die een geheel nieuwe invulling geeft aan het effectief kunnen uitvoeren van een training of rollenspel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het presenteren van rollenspelen die ondersteund worden met dynamische interactieve Virtual Reality effectiever en realistischer is dan reguliere methodes. Deelnemers kunnen zich met VR beter inleven in de aangeboden situatie waardoor ook een meer natuurlijke interactie ontstaat. VR dompelt de cliënt volledig onder in een specifieke en gesimuleerde situatie. De cliënt draagt een VR-bril en heeft de mogelijkheid om op een natuurlijke manier te interacteren met het virtuele personage die door de behandelaar wordt aanstuurt.

De cliënt hoeft zich niet zelf, in tegenstelling tot de huidige situatie, in een (rollenspel)situatie in te beelden. Dankzij het gebruik van dynamische interactieve Virtual Reality is de deelnemer onmiddellijk onderdeel van een aangeboden (virtuele) situatie en kan zich daar, zonder afleiding, samen met de behandelaar op concentreren.

De nieuwste VR-technologie maakt het mogelijk om virtuele personages op een natuurlijke wijze te laten interacteren met de deelnemer. De cliënt kan op een natuurlijke manier dialogen voeren zonder dat deze vast zit aan een voorgeprogrammeerd script. De stemvervormingstechnieken van CleVR, waarbij een mannelijke behandelaar naast diverse mannenstemmen ook kan beschikken diverse vrouwenstemmen en vice versa, maken dat de deelnemer de stem van de behandelaar niet herkent.

Daarnaast kan de behandelaar de virtuele personages op maat aansturen, waarbij hij diverse emoties en gedragingen kan simuleren. Zo is het mogelijk om de virtuele personage agressief te laten overkomen met behulp van negatieve emoties samen met agressieve houdingen en bewegingen. Het tegenovergestelde is ook mogelijk, een virtueel karakter kan ook erg vriendelijk en begripvol zijn. Het is aan de behandelaar, met behulp van het door CleVR ontwikkelde gebruiksvriendelijke bedieningspaneel (interface), om deze situaties eenvoudig in te stellen. De behandelaar heeft daarbij de mogelijkheid om te kiezen uit meer dan 60 verschillende virtuele personages van diverse etniciteiten (zie hieronder).

CleVR past deze unieke behandelmethode al in diverse wetenschappelijke onderzoeken succesvol toe waaronder binnen het VRAPT (Virtual Reality Agressie Preventie Training) onderzoek binnen de Forensische Psychiatrie. Verder meer in algemene zin, bij het behandelen van (gegeneraliseerde) sociale fobie, autisme, bij licht verstandelijke beperkten en bij psychose/schizofrenie.


Software CARp – VR omgevingen.

De software bevat op dit moment vier verschillende omgevingen waaruit de behandelaar kan kiezen om de cliënt kennis te laten maken met en te oefenen binnen een bepaald scenario. Er is nu een virtuele omgeving van een supermarkt, winkelstraat, café/restaurant en kantoor/behandelkamer.

CleVR zal, daarbij gebruik makend van de laatste technische inzichten op het gebied van dynamisch interactieve Virtual Reality, gedurende 2018 meer virtuele omgevingen in haar portfolio toevoegen.

Referenties