25 maart 2022

Interview met Guntur Sandino, directeur CleVR B.V, in Change Inc: "Connecting people, business and ideas for a better future".

Link

22 april 2022

Publicatie/proefschrift:
When emotions run high:using interactieve Virtual Reality to understand social information processing in boys with aggressive behavior problems
Auteur:
Rogier Elbert Jan Verhoef
Promotor:
Orobio de Castro, B.; Thomaes, S.C.E.; Verhulp, E.E.; Dijk, A. van
Degree Grantor:
University Utrecht

To understand children’s aggressive behaviors, we need to study their thoughts and actions in situations that actually evoke aggressive behaviors. To this end, we first developed an interactive Virtual Reality classroom in which children engaged in emotionally engaging, realistic interactions with virtual peers and examined this as a new assessment for children’s social information processing. Second, we proposed a new theoretical social information processing model to better explain how children’s emotions and cognitions contribute to aggressive behaviors. This dissertation showed that children’s social information processing in interactive VR better predicted their aggressive behavior in real life than standard assessment methods. Moreover, we found that children differ in the unique social information processing patterns underlying their aggressive behavior, providing new opportunities to more effectively tailor cognitive-behavioral interventions to individual children. Last, we proposed a new theoretical social information processing model that discerns a reflective, calm processing mode leading up to deliberately selected aggressive behavior from a newly proposed automatic, emotional processing mode contributing to impulsive aggression.

Link

26 mei 2021

De VR-CGT software van CleVR ontvangt het CE keurmerk als medisch hulpmiddel.

Met trots mag CleVR delen dat de VR-CGT (Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie) software niet alleen wetenschappelijk gevalideerd (Evidence Based) is als een effectief medisch hulpmiddel maar hiervoor nu ook het CE keurmerk heeft ontvangen. De nu ook medisch gecertificeerde VR-CGT software kan dus veilig als medisch hulpmiddel worden ingezet in de (Geestelijke) Gezondheidszorg.

Per 26 mei 2021 gelden er, op basis van de verordening medische instrumenten (MDR) nieuwe regels voor medische hulpmiddelen. Een fabrikant mag pas een medisch hulpmiddel op de markt aanbieden als het aan deze wettelijke eisen voldoet. Sommige producten die tot nu toe niet onder regelgeving voor medische hulpmiddelen vallen, gaan dat nu wel doen. Dit geldt ook voor de wetenschappelijk gevalideerde (Evidence Based) Virtual Reality behandelsoftware van CleVR. Voor 26 mei 2021 moest een CE-markering zijn aangebracht en een verklaring van conformiteit zijn opgesteld. CleVR heeft dit proces met succes afgerond.

Een andere manier om iets nieuws toe te voegen door middel van technologie is door interventies te richten op automatische processen die ten grondslag liggen aan crimineel gedrag. In haar onderzoek heeft Kip daarom een mobiele app gericht op automatische zelfcontroletraining ontwikkeld.

Meer info over CE certificering van medische hulpmiddelen: Link

26 maart 2021

Door behandeling met technologieën als Virtual Reality (VR) en mobiele apps wordt de kans kleiner dat forensisch psychiatrische patiënten opnieuw de fout ingaan. Dat stelt Hanneke Kip, werkzaam bij Transfore en promovenda van de Universiteit Twente in haar proefschrift waarop ze vrijdag 26 maart 2021 promoveerde.

“Apps en VR voegen ‘echt iets nieuws’ toe aan de behandeling wat in standaard gesprekken onmogelijk is”, concludeert Kip. “Zo kan VR zorgen voor meer nadruk op ‘doen en ervaren’ in een realistische omgeving in plaats van ‘denken en praten’ in de behandelkamer. Daarnaast kunnen mobiele apps gebruikt worden om onderliggende mechanismen van gedrag aan te pakken, zoals gebrek aan zelfcontrole. Dat is een belangrijke voorspeller van crimineel gedrag.”

VR veelbelovend

Kip noemt de mobiele apps en VR ‘veelbelovend’. Ze kunnen volgens haar een ‘goede aanvulling’ zijn voor standaardbehandelingen. “Door een patiënt in verschillende virtuele scenario’s te plaatsen, zoals een ruzie met een partner in een woonkamer, of een druk park met dreigende groepen mensen, zien patiënt en behandelaar direct hoe de patiënt op dit soort lastige situaties reageert. Ook kan de patiënt op een realistische manier oefenen met vaardigheden die hem of haar helpen om te gaan met de lastige situaties.

Mobiele app gericht op zelfcontrole gedrag

Een andere manier om iets nieuws toe te voegen door middel van technologie is door interventies te richten op automatische processen die ten grondslag liggen aan crimineel gedrag. In haar onderzoek heeft Kip daarom een mobiele app gericht op automatische zelfcontroletraining ontwikkeld.

Link

19 februari 2021

Roos Pot-Kolder is met het predicaat ‘cum laude’ bij de VU Amsterdam gepromoveerd op haar proefschrift ‟ ‘Virtual Reality for research and treatment of psychosis’.

In het proefschrift wordt gerapporteerd over twee klinische onderzoek studies. De eerste studie onderzocht mechanismen van paranoïde wanen, inclusief de ecologische validiteit van virtuele sociale omgevingen voor het uitlokken van paranoïde gedachten en gedrag en de veiligheid van gebruik in relatie tot het optreden van cyber sickness.

De tweede studie was een gerandomiseerd klinisch onderzoek naar de effecten van in Virtual Reality gebaseerde cognitieve gedragstherapie van paranoïde gedachten wanen en sociaal functioneren.

Link

21 december 2020

Thesis Stéphanie Klein Tuente: ‘Understanding aggression and treating forensic psychiatric inpatients with Virtual Reality’. Promotieonderzoek bij de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), in samenwerking met Universiteit Tilburg, TU Delft, CleVR, en de Forensisch Psychiatrische Centra/Klinieken Dr. S. van Mesdag, De Kijvelanden, de Rooyse Wissel en de Pompestichting

Veel tbs-patiënten hebben moeite met het beheersen van hun agressie. Agressie kan bijvoorbeeld gericht zijn op medepatiënten, personeel, en/of voorwerpen. Dit heeft niet alleen negatieve consequenties voor het emotionele en fysieke welzijn, maar beïnvloedt ook de voortgang van de behandeling, en het leefklimaat in een tbs-kliniek. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was het onderzoeken van de effectiviteit van een nieuwe behandeling, maar ook het verbeteren van kennis over agressief gedrag. Tbs-patiënten hebben relatief vaak een gebrekkige impulsbeheersing en gewetensvorming, en ervaren sociale situaties snel als vijandig. Uit onze literatuurstudie bleek dat deze neiging om ambigue sociale situaties als vijandig te interpreteren, ook voorkomt bij niet-agressieve tbs-patiënten en personen in de algemene bevolking. Ook vonden we dat fysieke agressie van tbs-patiënten naar personeel of spullen vaak voorafgegaan wordt door niet fysieke agressie, dus dat het gestructureerd monitoren van agressie bij kan dragen aan de vermindering van incidenten. Momenteel zijn er weinig effectieve behandelingen voor agressieproblematiek. Daarom hebben we een Virtual Reality agressie preventie therapie (VRAPT) ontwikkeld. Dit proefschrift toont aan dat de beoordeling, framing, monitoring en behandeling van agressief gedrag bij tbs-patiënten een uitdaging is, zelfs met een innovatieve VR-behandeling. Helaas verminderde het aantal agressieve incidenten niet na VRAPT. Echter, de onderzochte interventie was een belangrijke eerste stap voor de ontwikkeling van VR-behandelingen in de forensische psychiatrie. Dit proefschrift laat zien dat verdere stappen nodig zijn, gelukkig laat de beoordeling van patiënten en therapeuten zien dat het draagvlak hiervoor aanwezig is.

Postdoc onderzoek Stéphanie Klein Tuente VRAPT 2.0 vindt plaats bij de Regional Forensic Psychiatric Clinic Växjö (Zweden) in directe samenwerking met Lund university, Centre for Ethics, Law, and Mental Health, Gothenburg university, Karolinska Institute en Universiteit Groningen (UMCG/UCP). Er bestaat brede internationale interesse om bij het VRAPT 2.0 onderzoek aan te sluiten.

Link

1 november 2020

Chris Geraets: Sociale omgevingen en geestelijke gezondheid. Nieuwe werelden verkennen met virtual reality. Promotieonderzoek bij de afdeling Psychiatrie en het BCN-BRAIN instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Mensen die door een Virtual Reality (VR) bril kijken, wanen zich in een compleet andere wereld. Maar deze computergestuurde VR-omgevingen roepen wel echte psychologische en fysieke reacties op zoals angst, vreugde of spanning. Deze reacties zijn vergelijkbaar met reacties in echte situaties, en dit maakt VR heel geschikt voor onderzoek en behandeling van psychiatrische stoornissen. In dit proefschrift onderzocht Geraets hoe mensen zich gedragen in VR-omgevingen, en hoe dit te vertalen is naar de psychiatrische praktijk. Geraets onderzocht het effect van VR cognitieve gedragstherapie voor mensen met een psychotische stoornis en patiënten met een sociale angststoornis. Deze patiënten oefenden in de virtuele omgeving met situaties die zij in de echte wereld vermeden, zoals een supermarkt, café of bus. Deze vorm van therapie bleek goed te werken en een effectieve behandeling te vormen voor het verminderen van paranoia en sociale angst in het dagelijks leven.

Link

1 november 2020

Afgelopen weken kregen 4 projectconsortia te horen dat zij 1 november starten met een haalbaarheidsonderzoek of een proof of concept van hun product. De 4 projecten werden geselecteerd uit 21 aanvragen voor de 2e voucherronde van het innovatieprogramma ZorgTech. Een van deze geselecteerde aanvragen is gedaan door het projectconsortium bestaande uit het Rijndam Revalidatiecentrum, SenseGlove en CleVR. De SenseGlove is een handschoen die het mogelijk maakt om bewegingen te meten gekoppeld aan een Virtual Reality (VR)-toepassing van CleVR. Dit moet ervoor zorgen dat revalidatiepatiënten zelfstandiger kunnen oefenen en meer inzicht krijgen in hun progressie. Zij kunnen op deze manier in een groep tegelijk behandeling en betere therapie krijgen. Daarnaast onderzoekt het consortium hoe zij dit product in de toekomst thuis kunnen aanbieden. Deze oplossing zal het complete traditionele zorgpad doen verschuiven en heeft dus ook effect op zorgverzekeraars. Samen met Rijndam Revalidatie ontwikkelen de techbedrijven een minimal viable product in het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology.

8 augustus 2020

Bent u als behandelaar enthousiast wen wel nieuwsgierig over het gebruik van VR? Bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken op wetenschappelijk vlak? Wilt u gaan starten, maar weet u nog niet goed hoe? Of heeft u juist al ervaring opgedaan die u graag met geïnteresseerden wenst te delen? Schrijft u zich dan dan in voor het webinar 'Virtual Reality maakt het echt!' Op 9 oktober a.s. organiseert GGZ Delfland een webinar met lezingen en workshops. Onder andere implementatie, wetenschap, behandelen in de praktijk, technische ontwikkelingen en de financiering komen aan bod.

Weergave van het plenaire deel van het webinar "Virtual Reality maakt het echt" vindt u onder 'Media/Nederlands.

15 juli 2020

CleVR heeft, i.o. met diverse instellingen, een Virtual Reality (VR) hygiënepakket samengesteld. Het pakket biedt, naast adviezen op basis van RIVM inzichten, een praktische handleiding, desinfecterende middelen en vervangende gezichtsinterfaces voor diverse Oculus VR bril varianten. Dit alles maakt het voor zowel de cliënt als de behandelaar mogelijk om veilig (deel)behandelingen VR-(CGT) te kunnen uitvoeren.

11 oktober 2019

CleVR is op 14 november 2019 met een stand aanwezig op Het 5e congres Met het oog op behandeling in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik. De congresgangers krijgen de mogelijkheid om zich te laten informeren over de laatste (technische) stand van zaken met betrekking tot de gevalideerde VR-CGT behandelsoftware.Ook kan men informatie ontvangen over de status van lopend en komend wetenschappelijk onderzoek met VR-CGT. In de inleidingen en workshops staat dit jaar het thema ‘Agressie’ centraal.

11 oktober 2019

CleVR is op 27 en 28 november 2019 met een stand aanwezig tijdens het VGCt najaarscongres 2019. 'Work in progress, transitie in behandeling' De congresgangers krijgen de mogelijkheid om zich te laten informeren over de laatste (technische) stand van zaken met betrekking tot de gevalideerde VR-CGT behandelsoftware. Ook kan men informatie ontvangen over de status van lopend en komend wetenschappelijk onderzoek met VR-CGT.

29 maart 2019

CleVR is op 3, 4 en 5 april aanwezig tijdens het NVvP Voorjaarscongres 2019 met als thema 'Psychiatrie van de Toekomst'. Gedurende die dagen kunnen de congresgangers kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gevalideerde dynamisch interactieve Virtual Reality (CGT) software. CleVR is te vinden bij de stand van GGZ Noord Holland Noord.

13 april 2019

Masterclass Virtual Reality en CGT Hoe gebruik je VR bij cognitieve gedragstherapie?

Als behandelaar van psychische stoornissen wil je goede zorg leveren. Virtual Reality (VR) kan je daarbij helpen. Met behulp van VR neem je vanuit de veiligheid van de behandelkamer, de cliënt mee in gesimuleerde werelden. Hierin kan hij veilig en op eigen tempo leren. Wil je weten wat belangrijk is voor implementatie van VR in jouw organisatie? Wil je VR ervaren en leren toepassen?

Link

29 november 2018

CleVR is, op uitnodiging van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ, met een stand aanwezig op het Congres Basis GGZ 2018

2 oktober 2018

Oratie Prof. Dr. Wim Veling
Op dinsdag 2 oktober 2018 in het UMC te Groningen. Aansluitend zal Wim Veling, (adjunct)hoogleraar Psychiatrie, zijn oratie uitspreken in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen E.e.a. wordt voorafgegaan door de Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose ‘Us and Them – de sociale context van psychose’

Link

22 september 2018

CleVR is, op uitnodiging van de Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF Stichting), met een stand aanwezig op het Jubileumcongres 50 jaar ADF: Open over angst, open over dwang.

Met de door CleVR, samen met diverse Nederlandse Universiteiten, ontwikkelde Virtual Reality (VR)-werelden kunnen patiënten moeilijk situaties opzoeken. Onder begeleiding van de behandelaar en in de veiligheid en privacy van de spreekkamer stappen zij de ‘onveilige wereld' in. De behandelaar kan meekijken in de virtuele situatie en deze waar nodig aanpassen. Situaties kunnen bijvoorbeeld herhaald worden of steeds moeilijk worden gemaakt. Ook is het mogelijk om met virtuele personen een gesprek te voeren. De behandelaar kan direct inspelen op de reactie van de patiënt. Al weet deze dat het niet echt is, de patiënt heeft het voor zijn gevoel wel écht gedaan.

Elsbeth Zandee, GZ psycholoog bij GGZ Delfland, zal een lezing verzorgen over haar behandelervaringen met VR onder de titel 'de kracht van beelden op gevoelens en denkpatronen, het gebruik van Virtual Reality bij de behandeling van angststoornissen'.

24 mei 2018

Samen met Saskia Nijman, Promovenda & Onderzoekscoördinator, GGZ Drenthe geeft Guntur Sandino, CEO van CleVR B.V. een interactieve workshop met de titel ‘Virtual Reality, ga je angsten te lijf via een avatar’. Dit alles in het kader van het Silver Bullets Congres 2018 georganiseerd door de Zeeuwse Gronden ‘psychiatrie thuis in de samenleving’ op 24 mei a.s.

Kamerbrief over voortgang e-health en zorgvernieuwing (2018)

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van e-health en de vernieuwing van de zorg. O.a. pagina 8 wordt expliciet aandacht gegeven aan de samenwerking tussen GGZ Delfland en CleVR als het gaat om het verder ontwikkelen van VR-CGT bij het effectief behandelen van diverse psychische stoornissen.

Link

7 april 2018

Zaterdag 7 april is CleVR, op uitnodiging van de Landelijke Huisartsen Vereniging, met een stand aanwezig bij het Innovatieplein van de Vereniging. Dit alles in het kader van de Huisartsbeurs 2018. Recentelijk heeft Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ingediende aanvraag voor een innovatieve zorgprestatie Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie (VR-CGT) in het kader van de beleidsregel 'Innovatie voor kleinschalige experimenten’ gehonoreerd. VR-CGT wordt vergoed. Huisartsen en praktijkondersteuners krijgen de kans om kennis te maken met onze gevalideerde dynamisch interactieve software voor het behandelen van psychische stoornissen.